Активности Парка природе Златибор: Опремање локалитета мобилијаром (видео)

парк

Планина Златибор као заштићено подручје може се прилагодити сваком укусу, па се зато користи у туристичке, рекреативне, научно-истраживачеке и друге сврхе. Запослени у Парку природе „Златибор“ старају се за то да посетиоцима ове планине скрену пажњу на богатство и лепоту природе, на обавезне кодексе који се морају испоштовати, али и да им учине окружење угодним за боравак и уживање у тим лепотама.

Парк природе Златибор на много начина брине како о заштити саме природе, њеном богатом и разноликом биљном и животињском свету, тако и о самом изгледу појединих локација које посећују домаћи и страни туристи. Тако је и у околини гостиљског водопада израђен и постављен разноврстан мобилијар.

„Ми сваке године улажемо у гостиљски водопад да би опремили простор и пружили што више садржаја за одмор свим посетиоцима којих има заиста пуно на овом локалитету“,     каже Бошко Шопаловић, управник Парка природе „Златибор“ и додаје: „Што се тиче мобилијара који имамо овде, највише имамо клупа и столова, надстрешнице, самосталне клупе за седење, канте за отпатке, путоказе и табле. То су реквизити из производног програма Шумског газдинства Ужице-Радне јединице обраде дрвета из Кремана, које можете видети успут и око нас . То ћемо наставити да радимо и даље, све у договору са ТУ Гостиље. Иначе, у одржавању хигијене и простора имамо помоћ од КЈП „Златибор“ . Од осталих активности предвиђен је рад на садњи садница, хортикултурних и других, како би се улепшао простор појединих локалитета".

На сличан начин уређене су поједине локације у Семегњеву, на Водицама, Рибници и на другим мањим или већим излетиштима у оквиру Парка природе. Надлежни и запослени у овом парку труде се да се они који посећују ова места осећају угодно, али и позвано да испоштују лепоте у којима уживају, остављајући их уредне за госте који након њих долазе.


Мирјана Ранковић Луковић