Актуелне буџетске уплате

Сутра, 19. децембра почиње исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за новембар 2018. године за Србију, Косово и Метохију,

исплата додатка за негу и помоћ другог лица за новембар 2018. године за Србију, Косово и Метохију,

као и исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за новембар 2018. године