Бесповратна средства за подстицања предузетништва, опредељено 900 милиона

лого

Министарство привреде расписало је јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години, за који је програмом опредељено 900 милиона динара бесповратних средстава, а да ће преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката бити финансиран из кредита Фонда за развој.

Програмом је предвиђено да предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који задовоље услове могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20 одсто бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30 одсто за привредне субјекте који припадају трећој или четвртој групи развијености, док ће се преостали износ вредности пројекта финансирати из повољних кредита Фонда за развој.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000 динара за предузетнике, односно 250.000 динара за правна лица, док за максимални износ бесповратних средстава од 12.500.000 динара могу да конкуришу брзорастући привредни субјекти.

Средства су намењена за куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног, складишног или пословног простора у саставу производног, док привредни субјекти који се баве ИТ и високотехнолошким услугама могу купити и пословни простор.

Простор не може бити купљен од другог привредног субјекта, сем у случајевима да се купује нов или дужи временски период некоришћен простор.

Средства опредељена програмом намењена су и за куповину нових или половних (до пет година старих) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње, машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње, набавку софтвера и рачунарске опреме, као и за трајна обртна средства, која могу да чине највише 10 одсто укупног улагања.

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма увећан за 20 одсто, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31. децембра текуће године.

Све информације и потребну документацију заинтересовани привредници могу пронаћи на интернет страни Министарства привреде, Фонда за развој и на Порталу предузетништва, наведено је у саопштењу.

Тан‌југ