Данас је последњи дан за пријаву за 10.000 помоћи; исплата родитељима почиње 25. септембра

n

За само пет дана, сви пријављени родитељи добиће новац за свако дете до 16. године.

Исплата није повезана са моментом пријаве и највероватније ће зависити од банке у којој имате рачун. То би практично значило да би исплата 25. септембра могла ићи ка рачунима у две банке, други дан ка рачунима у три банке и тако редом.

Сви који нису сигурни да ли је њихова пријава исправно поднета могу то да провере у преостала два дана на сајту Управе за трезор на адреси https://idp.trezor.gov.rs/, након чега треба кликнути на опцију "Провера статуса пријаве".

Након што сте кликнули на опцију "Провера статуса пријаве" отвара вам се нови документ у који треба да унесете своје податке. Прво што треба да унесете је ЈМБГ, а после тога и број личне карте који сте користили приликом регистрације. Тада и добијате одговор о успешној или неуспешној пријави.

Ако се појави неки проблем, он се такође пријављује Управи за трезор.

Како да се пријавите за 10.000 динара за децу, ако још увек нисте

Када уђете на веб страницу Управе за трезор потребно је да кликнете на поље "Подношење пријаве". На следећој уносите неопходне податке:

Број Ваше личне карте
Ваш матични број
Назив банке у којој желите да вам буде исплаћен новац