Данас креће пријава за туристичке ваучере

v

Пријављивање грађана за ваучере за субвенционисани одмор у Србији почиње данас на шалтерима Поште Србије, где се подносе попуњена пријава и пратећа документација, објављено је на сајту овог предузећа.

Образац за пријаву, као и изјава за старије од 65 година, могу се преузети са сајта Министарства туризма и омладине www.mto.gov.rs или сајта Поште Србије www.posta.rs.

Пријава се подноси лично, а уз њу је неопходно приложити личну карту или пасош, потврду о резервацији, као и одговарајућу потврду о стицању права. 

За пензионере то је оригинал пензијског чека, пензионерска картица или решење о оствареном праву на пензију, док корисници иностраних пензија стављају на увид оригинални документ, оверени извод, потврду и слично, који издаје банка са територије Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију.

Старији од 65 година који нису пензионери прилажу потписану изјаву да немају  право на пензију, запослени са примањима која нису већа од 80.000 динара месечно оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, а студенти прилажу оригинал потврде високошколске установе о статусу студента за текућу годину.

Субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима не може се остварити у месту пребивалишта, а студенти ни у месту студирања.

Онима који стекну право на ваучере ресорно министарство преко Поште Србије ваучере достваља на адресу као вредносно писмо.