Дезинфекција јавних површина, установа и објеката у општини Чајетина (видео)

Данас је општину Чајетина посетила фирма АВЕНИЈА МБНС1 из Врњачке Бање која се бави дезинфекцијом, дератизацијом и дезинсекцијом. Ова фирма по одобрењу Владе републике Србије обилази локалне самоуправе вршећи дезинфекције јавних површина и појединих установа и објеката јавне намене. 

https://www.youtube.com/watch?v=qBvPeHLUFY8&t=45s

Уз препоруку Владе Републике Србије, а у сарадњи са општином Чајетина, уз присуство директора КЈП "Златибор", фирма АВЕНИЈА МБНС1 из Врњачке Бање која се бави дезинфекцијом, дератизацијом и дезинсекцијом данас је вршила дезинфекцију предложених јавних површина, установа и објеката у Чајетини и Златибору.

"Ми имамо сарадњу са преко 40 локалних самоуправана нивоу целе Србије, а до сада смо одрадили десет. Претежно радимо дезинфекцију јавних површина, међутим по препоруци Владе РС и препорукама од стране локалне самоуправе, од директора ЈКП "Златибор" добили смо предлог  гдесе сматра да је највећи проток људи", каже Ивана Петровић из ФирмеАВЕНИЈА МБНС1.

Данас су дезинфиковани просторије  Дома здравља, Полицијске станице, апотеке, као и простори на којима се они налазе, платои испред већих трговина, пошти, банки и појединих установа које раде у Чајетини као и на Златибору.  Иначе,  КЈП "Златибор" које у кризној ситуацији, иако уз редуковање екипа, свакодневно обавља своје послове, такође предузима све потребне мере како би се заштитило становништво насељених места Чајетина и Златибор.

" Ми смо у Чајетини поставили поред полицијске станице једну цистерну од 1000 литара  где грађани свакодневно могу да узму средство за дезинфекцију површина, а могу се њиме дезинфиковати ствари, путеви, стазе, прилази...", каже Срђан Пантовић, директор КЈП "Златибор".

У довољним количинама има и других дезинфекционих средстава као што је натријум хипохлорит који се користи растварањем у води, а  ту је и хлор који даје ЈКП "Водовод Златибор". Новчана средства која се улажу у набавку ових средстава нису наменски опредељена јер и није било могуће предвидети овакву ситуацију, али се  новац преусмерава са појединих, тренутно мање важних ставки на оне које су битније.

"Ми просто то радимо као редовну активност нашу, обавеза нам је да одржавамо чистоћу, нарочито у овим ванредним ситуацијама".

Иначе, прање и дезинфекција улица у насељеним местима Чајетина и Златибор врши се и вршиће  се свакодневно, а  такође ће се, уколико се укаже потреба,  радити и по позиву радних организација. Овом приликом се директор ЈКП "Златибор" захвалио и полицијској станици у Чајетини која им је изашла у сусрет тако да  је  прање улица извршено и у недељу .

Мирјана Ранковић Луковић