Други конгрес стручних радника предшколских установа Србије

У хотелу „Палисад“ на Златибору данас је отворен други  Конгрес стручних радника предшколских установа Србије. Организатори су:  Савез удружења  васпитача Србије, Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије и Удружење стручних сарадника и сарадника   предшколских  установа  србије а под покровитељством Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

2. Конгрес стручних радника предшколских установа Србије  одржава се под називом „Предшколско васпитање и образовање  – ка квалитетној пракси“. Циљ овог окупљања јесте сагледавање постојећег стања из угла иницијалног образовања, инклузивности, структурних  димензија квалитета, интегрисане подршке деци и породици  у контексту  грађења квалитетне праксе у предшколским установама.

https://www.youtube.com/watch?v=FbXiyeMRmck&feature=youtu.be Мирјана Ранковић Луковић