Држава награђује локалне самоуправе са 10 милиона динара

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је конкурс за доделу годишње награде за најбољу општинску или градску управу у 2019. години, а победници ће поделити укупно 10,4 милиона динара.

Министарство ће доделити награде у четири различите области, а локалне самоуправе које буду проглашене најбољим добиће право на награду од 2,6 милиона динара, наводи се у објављеном јавном позиву.

Области за које се додељује награда су ефикасност и делотворност, транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе, одговорност и владавина права, равноправност и анти-дискриминација.

Пријава за доделу награде за најбољу општинску/градску управу доставља се искључиво електронским путем на мејл адресу: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs, на одговарајућем пријавном формулару који се преузима на веб презентацији Министарства: www.mduls.gov.rs.

Након анализе пристиглих пријава и пратеће документације, Комисија за доделу годишње награде утврдиће предлог одлуке о додели годишње награде за сваку од наведених области и доставити га министру надлежном за послове локалне самоуправе.