Е-контрола и наплата паркирања у општини Чајетина

лого

Е-контрола и наплата паркирања почела је у општини Чајетина 1. јуна ове године под контролом КЈП „Златибор“ Чајетина.

Подсећамо да контролори више не остављају дневне карте на ветробранско стакло возила. О начину наплате и казнама, као и о улицима у којима је дозвољено паркирање, можете се упутити на сајту www.kjpzlatibor.rs, e-паркинг.