Еко - школа, програм са перспективом

Данас је одржана пета седница „Еко одбора“, последња у овој школској години. Анализиран је досадашњи рад програма „Еко школе“, на основу којег ће бити дефинисане активности планиране за пројектни ЕКО дан , посвећен овом међународном програму, који ће бити одржан у петак, 13. јуна. Циљ је окупљање што већег броја, како ангажованих на овом програму, тако и ученика, родитеља и представника локалне самоуправе. Координатор програма, мр Зорица Милосављевић изузетно је задовољна ангажовањем свих чинилаца који су дали свој допринос у реализацији овог програма, и додала да је постигнуто и више од планираног. Након завршеног пројектног дана и подношења извештаја Националном оператеру, Школу очекује пријава за стицање статуса „Међународне Еко – школе“. “Ја се надам да ћемо када прикажемо све ово што смо до сада урадили имати све услове да добијемо зелену заставу која ће нас чинити „Међународном Еко – школом“. Када стекнемо тај статус, његово обнављање вршиће се након две године“, додала је Милосављевићева. Многобројне активности планиране су и за наредну школску годину, а детаљније ће бити прецизиране на следећој седници „Еко-одбора“ која ће се одржати крајем августа.