ИБЦ услуга виртуелне канцеларије за флексибилније предузетништво

ибц

Све популарнија код нас, "виртуелна канцеларија", нова је услуга Иновационог бизнис центра Златибор која ће у наредном периоду бити понуђена корисницима. Развој дигиталног пословања довео је до усавршавања концепта виртуелне канцеларије са практично немериљивим бенефитима за предузетнике који на овај начин добијају или користе пословну адресу као седиште фирме, али физички нису, и не морају бити присутни у
истом том простору.

Корисници виртуелне канцеларије су ослобођени плаћања закупа што је не мали издатак, уз напомену да нема ни трошкова комуналија, бриге о канцеларијском материјалу, оперативној логистици.Осим тога, нема ни кашњења на посао, бриге око превоза, сигурности простора у смислу да ли су можда остала откључана врата. Посебно је погодна за старт упове, за предузетнике чија делатност захтева дислоциране капацитете, или
бизнис који преферира мобилност.

ИБЦ ће, за кориснике услуга виртуелне канцеларије, омогућити стандардни пакет понуде: примање поште, складиштење податка као и многобројне друге бенефите који омогућавају лакше пословање.

Информације о овој услузи заинтересовани могу добити у просторијам ИБЦ, на број телефона 031/ 3100 322 или 064/824 06 45, или на електронску пошту : radivoje.misovic@ibczlatibor.rs.