ILO: Око 1.25 милијарди људи у ризику од губитка посла

Према најновијем извештају Светске организације за рад (International Labour Organization) ефекти пандемије корона вируса могли би да у другом кварталу године доведу до губитка радних места за 6.7 посто запослених, одн. око 195 милиона људи широм света.

Предвиђа се да би Европа остала без 7.8 процената, одн. без 12 милиона стално запослених, што значајно премашује бројке из 2008. године и периода светске економске кризе. Према речима Гаја Рајдера, генералног директора ове организације, ово се односи како на развијене, тако и на земље у развоју и могло би представљати катастрофу по светску економију. Према извештају, око 1.25 милијарди радника запослено је у секторима који се воде као ризични и где је могуће драстично смањење броја запослених и снижење плата. Многи од њих су на пословима који су иначе слабо плаћени, тако да би по њих последице биле још и веће, тако да се у извештају економска криза коју ће у светским оквирима изазвати последице пандемије назива "највећом после Другог светског рата".

(извор: ILO)