Изложба у Сирогојну - живот младих у прошлим временима и данас (видео)

i

У Дворани Музеја на отвореном ,,Старо село“ Сирогојно отворена је изложба Народне библиотеке Ужице под називом "Младост је увек иста- ужичка омладинска периодика".

Изложба под називом "Младост је увек иста" настала је са циљем да се скрене пажња на веома значајан део фонда Народне библиотеке Ужице, завичајну периодику. Изложба нас упознаје са омладинском штампом која је излазила у Ужицу од 1918. до `90тих година прошлог века.  О изложби је говорила Станојка Миливојевић, историчар, музејски саветник.

"То је историјски период у коме су се одиграле велике људске драме. Време опоравка од Првог светског рата, Други светски рат, перод социјалистичког развоја земље, време када су се рушиле владајуће а стварале нове идеологије. У свему томе, млади су увек први реаговали и први сносили последице промена, трагајући тако за својим друштвеним и персоналним идентитетом у складу са условима који им је нудио друштвено-историјски контекст. А тај контекст је скоро увек утицао на садржај листова у којима је поред различитих тема интересантних за младе, постојала тежња да се афирмишу одређене грађанске вредности и политичке идеје о чему сведоче називи часописа: "Златиборски соко", "Трезвена младеж", "Омладинска борба". Наведена омладинска штампа је представљала одраз свог времена тј. друштва и друштвеног система у коме је настајала. Оно што је важно, јесте да је увек постојала иницијатива, воља појединца, удружења и државе, да листове покрећу и штампају, а млади имају свој медиј у коме ће износити своје аспирације и резултате свог стваралаштва".

Ауторке изложбе су библиотекарке Народне библиотеке Ужице: Гордана Бацотић, Биљана Ристовић и Нела Томић Богдановић и овом приликом су дошле до закључка да је љубав према филму и спорту заједничка за сву омладину.

"У свакој епохи постоји став да је омладина била некад много боља, да данашња омладина није достојна својих претходника. Међутим, испоставља се да је омладина у свим временима иста. Интересују их исте ствари, пуни су ентузијазма и увек од њих креће свака промена. Старији савременици их увек критикују а они носе прогрес друштва, градили су државу после Првог Светског рата, ратовали током Другог Светског рата, учествовали у изградњи уништене земље по завршетку Другог Светског рата", каже Гордана Бацотић, аутор изложбе.

Наслов "Младост је увек иста" преузет је из листа Мај, из интервјуа у ком народни херој Дана Милосављевић пореди своју генерацију са генерацијом младих из седамдесетих година двадесетог века.