Јавни оглас за закуп земљишта (видео)

Општина Чајетина расписала је јавни оглас за давање у закуп и коришћење земљишта у државној својини у општини Чајетина.

У другом кругу расписан је оглас за 119 јавних надметања укупне површине 4953 хектара. Земљиште се даје у виђеном стању за пољопривредне сврхе, а подаци о катастарском броју и графичком приказу жељене парцеле и осталим информацијама могу се добити сваког дана од 10 до 14 часова у канцеларији  Екоаграра. Понуде се подносе до 11. децембра на писарници у згради општине Чајетина, док ће отварање писаних понуда и јавна надметања бити организовани 14. децембра. Период закупа је једна или 10 година:

„У овом јавном огласу је прецизирано за свако јавно надметање на који период закупа се издаје. Свуда где су решени имовинско – правни односи и ге се агенција за реституцију изјаснила да нема сметњи у том погледу, период закупа је на 10 година. Поред тога, постоје одређена надметања која су опредељена на годину дана где такође не постоје никакви законске сметње за дужи период закупа, али просто имамо обавезу да најмање једну трећину укупне расположиве територије дамо и на период закупа од годину дана јер су различите потребе пољопривредних произвођача. Што се тиче услова конкурисања у овом кругу је то доста флексибилније,"

каже Вера Благојевић из Комисије за закуп земљишта. Право за конкурисање имају сва правна и физичка лица која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава најмање три године. Потребно је доставити копију личне карте и доказ о уплати депозита, а за разлику од првог круга није неопходно да парцела за коју се конкурише буде у истој катастарској општини као и пребивалиште. Јавни оглас спроводи се у складу са Законом о пољопривредном земљишту и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Оглас и формулар за пријаву можете пронаћи ОВДЕ. https://www.youtube.com/watch?v=fQNpuBjweCE&feature=youtu.be