Јавни позив у оквиру мера популационе политике

Општинска управа Чајетина расписала је јавни позив за остваривање права на финансирање трошкова вантелесне оплодње. Рок за подношење пријава је 20. новембар 2020. године.

У Одлуци о буџету Оптине Чајетина за 2020. годину, планирана су средства за остваривање права из области популационе и демографске политике, за једнократно новчано давање за покушај вантелесне оплодње у новчаном износу од 1.500.000,00 динара, наводи се на сајту општине Чајетина где се могу пронаћи сви детаљи о овом јавном позиву.

Висина једнократног новчаног давања за вантелесну оплодњу износи до 300.000,00 динара, по брачном/ванбрачном пару и исплаћује се у једнократном износу, на рачун здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње, односно на текући рачун, на име лица које је у поступку вантелесне оплодње сопственим средствима.

Право учешћа на јавном позиву за финансирање једног покушаја вантелесне оплодње могу да остваре парови који су у поступку вантелесне оплодње , уколико комулативно испуне следеће услове:

  • да су претходно имали три покушаја вантелесне оплодње без живо рођеног детета на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање;
  • да жена у моменту подношења није навршила 45 година живота;
  • да су оба партнера држављани Републике Србије;
  • да оба партнера имају пребивалиште на територији Општине Чајетина, најмање 24 месеца пре подношења захтева;
  • да испуњавају здравствене критеријуме здравствене установе, у којој се врши вантелесна оплодња.