Казне за родитеље основаца до 100.000 динара за поједине преступе

Када се озваничи да је средње образовање обавезно, родитељима чија деца не буду похађала наставу следује казна до 100.000 динара.

Mинистар просвете Младен Шарчевић додао је да је Нацртом стратегије образовања 2030. предвиђено да средње образовање буде обавезно у нашој земљи.

– Кад ће оно званично постати обавезно, зависи од тога кад ће доћи до промене Устава, зато што у Уставу стоји одредба да је основно образовање обавезно и бесплатно, а средње бесплатно – упозорио је Шарчевић.

Ради се и на увођењу двогодишњег средњег образовања, и то за око 40 занимања, међу којима су виљушкар и сервирка.

Родитељи основаца такође могу доћи у ситуацију да плате новчане казне и то у следећим ситуацијама:

-ономе ко не упише дете у предшколско; -ономе ко не упише дете у основну школу; -ако дете не похађа наставу редовно; -ако родитељи у року од 48 сати од изостанка не обавесте школу о спречености детета да долази; -ако родитељи не оправдају изостанке у року од осам дана; -ономе ко се после позива школе не укључи у васпитни рад с дететом; -уколико је ученик насилан према вршњацима;

Казне за ове преступе крећу се од 5.000 до 100.000 динара.

 

Извор: Курир