КЈП "Златибор" - радови на асфалтирању и постављању јавне расвете (видео)

а

КЈП „Златибор“ ове године је извршило нешто обимније радове на асфалтирању путева и улица на територији општине Чајетина, у односу на претходну годину, а сходно годишњем плану и програму рада за 2023. годину и издвојеним новчаним средствима за наведене радове. Упоредо се ради постављање нове и редовно одржавање постојеће расвете на целокупној територији општине Чајетина као и радови на поправци макадамских путева на територијама месних заједница.

Једна од највећих инвестиција и један од најобимнијих послова коју је у претходном периоду обавила служба КЈП „Златибор“ Чајетина, била је реконструкција дела улице Љубише Мићића Ждила у насељу Шиповик. По обиму и техничким захтевима, ово је до сада један од најзахтевнијих пројеката асфалтирања, а радови су се изводили непуна два месеца.

"Урађен је асфалтни пут дужине око 900 метара, ширине 6 метара, са пешачком стазом ширине 1,5м, која се налази са једне стране новоизграђеног пута. На тај начин омогућено је безбедније одвијање саобраћаја, као и кретање самих пешака, првенствено мале деце. У склопу реконструкције ће бити асфалтирани сви приступни путеви и рампе кућама, како би се и у том смислу повећала безбедност мештана. С обзиром да се ради о веома фреквентном путном правцу који води ка Месној заједници Голово и даље ка Алином Потоку, у наредној години планиран је наставак реконструкције постојеће улице у истом профилу", рекла је Драгана Росић, КЈП "Златибор" Чајетина.

Осим поменутих радова у Чајетини, Служба асфалтирања у претходном периоду извршила је уређење паркинг места на Златибору и Чајетини. Реконструисано је више улица, као и уређења простора око основних школа.

"Код ОШ на Златибору урађен је прилазни пут са кружним током и паркинг местима, као и прилаз вртићу. Такође, код ОШ на Златибору реконструисано је игралиште, тако да је на поменутој локацији уграђено близу 5000 квадрата асфала.Осим тога асфалтирана су дечја игралишта у Шљивовици и Даутовцу, површине близу 2000 квадрата.У плану је да се до краја године, а у складу са преосталим расположивим средствима одради реконструкција још неких путева и улица".

Све наведене активности спроведене су захваљујући људству које је стекло искуство на пословима уградње асфалта и изградње саoбраћајница, али наравно и набавци нове механизације у наведене сврхе, која је зановљена у току ове године, а односи се на транспортна средства, односно два нова возила марке МАН носивости по 30 тона, која су наменски набављена за транспорт асфалта, као и осталих материјала.

"Напоменула бих да је дуж целе реконструисане улице Љубише Мићића Ждила у насељу Шиповик урађена нова јавна расвета, где су на око 900 метара укупно постављена 24 стуба расвете. Осим тога, Служба обезбеђивања јавне расвете поставила је нових 11 стубова расвете у Катунској улици на Златибору, у дужини од 450 метара, као и у улици Николе Алтомановића, где је у дужини од 300 метара постављено 7 стубова расвете". 

Јавно осветљење добили су и становници насеља Потоци, где је уз ивицу тротоара постављено 20 стубова, у дужини од 800 метара. Интервентно су извођени радови на поправци одређених макадамских путева на територијама месних заједница Шљивовица, Јабланица, Љубиш, Гостиље, Раковица, Сирогојно-Дренова, Рожанство. Поменути радови спроводиће се и у наредном периоду, према плану а у складу са расположивим средствима.