Комплетирана механизација за радове на путној инфраструктури

кјп

У широк спектар послова, КЈП „Златибор“ Чајетина убраја и асфалтирање,  што ће допринети ефикаснијем и квалитетнијем извођењу радова на обнови и изградњи локалне путне инфраструктуре.

За ту сврху набављена је сва неопходна механизација, која је комплетирана управо испорученим финишером за постављање асфалта. Сервисер фирме преко које је извршена набавка спровео је обуку запослених који ће радити на терену. 
Извођење радова у првим месецима биће базирано на насељена места Чајетина и Златибор, а временом ће се проширити и на остала насељена места.
Подсетимо, КЈП „Златибор“ је прошле године набавило два ваљка (већи од седам и мањи од две тоне), термоконтејнер, као и прикључке за бобкет – фрезу и мини финишер, који су већ упослени на терену.