КОНСТИТУТИВНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

со чајетина

КОНСТИТУТИВНA  СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЧАЈЕТИНА  ће се одржати у  великој сали општине Чајетина у четвртак 13. јуна са почетком од 10,00 часова.

Д н е в н и   р е д 


1.    Разматрање извештаја о спроведеним изборима  за избор одборника у Скупштину општине Чајетина који су одржани          2.јуна 2024  .године;
2.    Предлог решења о именовању чланова верификационог одбора;
3.    Извештај верификационог одбора;
4.    Предлог одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине;
5.    Полагање заклетве одборника и додела уверења о избору;
6.    Предлог решења о избору  председника Скупштине општине;
7.    Предлог решења о избору заменика  председника Скупштине општине;
8.    Предлог решења о постављењу секретара Скупштине општине;
9.    Предлог решења о постављењу заменика секретара Скупштине општине;
10.    Предлог решења о избору председника општине, заменика председникa   општине и чланова Општинског већа ;