Културно наслеђе - основа за унапређење међународне сарадње (видео)

Од јуна прошле године, општина Чајетина учествује у међународном пројекту АCHIEVE – Упознавање заједничке историје у циљу утврђивања и унапређења европских вредности, који финансира Европска унија кроз програм: Демократско укључивање и грађанско учешће.

Поред представника Србије, ту су локалне самоуправе и организације цивилног друштва из Хрватске, Чешке, Италије, Бугарске, Босне и Херцеговине, Француске, Македоније, Румуније, Словачке, Црне Горе. Циљ пројекта је развијање свести грађана о европском идентитету, уз помоћ алата којим би се супроставли растућем евроскептицизму. То подразумева да, кроз познавање историје сопствене земље ствара се основа за препознавање и изучавање идентитета нације која је заједничка свим учесницима пројекта. Дакле, окренути смо тражењу сличности. Први састанак одржан је у Хрватској, када су дефинисане активности у наредном периоду. Свака организација-учесница имала је обавезу да спроведе локалну активност о препознавању сопственог културног, историјског, религијског идентитета.

У општини Чајетина спроведене су анкете међу младима, старима и женама из удружења. Најзанимљивији одговори биће представљени на презентацији у Прагу фебруара ове године, када ће се прецизирати и начин повезивања свих стечених информација у циљу развоја јединственог европског идентитета. Мрежа градова и организација из пројекта радиће на промоцији европских вредности и грађанског духа кроз побољшање услова за активно демократско учешће на европском нивоу.

https://www.youtube.com/watch?v=UzLgpDMlg0o