Маме предузетнице се изједначавају са запосленим женама

m

Први корак ка бољем положају предузетница које су маме чини нам се да је успостављен. Предузетнице се изједначавају са запосленим женама, великом изменом закона на коју се чекало.

Наиме, на предлог Министарства за бригу о породици и демографију, Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, којим се наставља подршка мајкама предузетницама.

Предложеним изменама предвиђено је да очеви који су у радном односу, а чије су супруге предузетнице, након три месеца од рођења детета могу да користе право на одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета и накнаду зараде, односно накнаду плате.

Отац детета ова права може остварити после навршена три месеца живота детета, за преостали период до годину дана, за прво и друго дете, односно до две године за треће и свако наредно дете.

Такође, изменама овог закона, а у складу са одлуком Уставног суда, изједначава се статус мајки предузетница, будући да је предвиђено остваривање права везаних за одсуство са посла за треће и свако наредно дете у трајању од две године.

Ово је резултат и рада Радне групе за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом.

Татјана Мацура испред "Маме су закон" каже да је усвајање предлога производ радне групе која је на овом радила одређено време, а први састанак одражн је почетком године.

Мацура објашњава да је усвојен важан предлог да очеви могу да преузму бригу о детету, али и други, да је дозвољено одсуство са посла две године.

Према њеним речима, остале су још две ствари које "Маме су закон" истичу, а реч је још једној измени која се односи на дужину продиљског и друге, која се тиче надокнаде.

"Било би добро да се породиљско за прво дете продужи на 15, а на друго на 18 месеци. Не због тога да жене не раде, да не направимо замену теза, већ што су жене у већем проблему у том периоду него мушкарци - упис у вртић је компликован и углавном и продужавају тај период за 4 месеца, а излажу се и додатном трошку уколико морају да ангажују помоћ. Ово је већ било најављено, па би било добро да се у тој идеји и истраје јер је интересовање жена за ову меру изузетно велико, навела је она.

Како је истакла, држава већ издваја новац за овај сегмент, само је потребно дефинисати конкретан период и законским оквиром.

Мацура указује да за другу меру, која се тиче надокнаде, држава би издвајала од пола до милион евра, што није велики износ у односу на бенефит који у буџет улива свака жена предузетница кроз порезе и своју делатност.

"Труднице предузетнице добијале би тако надокнаду током одржавања трудноће 100 одсто, а не 50 одсто како је садашњим прописима уређено. Предузетнице које за време трудничког одсуства привремено не одјаве обављање делатности - треба да имају право на пун износ накнаде. Треба да имају право на правичан обрачун како би у току породиљског и одсуства са рада ради неге детета имале уплаћене доприносе за обавезно социјално осигурање".