МЕЂУНАРОДНА КОЛОНИЈА КОНЗЕРВАТОРА, РЕСТАУРАТОРА И МУЗЕЈСКИХ РАДНИКА 2022. - СИРОГОЈНО, ЗЛАТИБОР

ст.село

Стручно-научни скуп Међународна колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника ће се, као програм Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно и уз разумевање Министарства културе и информисања Републике Србије, ове године одржати од 23. до 26. маја 2022.

Један од основних циљева овог скупа јесте повезивање колега не само из области конзервације и рестаурације, већ свих оних који се баве културним наслеђем на било који начин: научни радници (хемичари, физичари, биолози, радиолози, биохемичари..) који се баве испитивањима у културном наслеђу, историчари, етнолози, археолози и сви они који могу допринети да се културно наслеђе сачува. Колонија подразумева вишедневни рад у оквиру којег се не одржавају само предавања већ и радионице на којима се може пуно тога научити.

Колонија има едукативни карактер и кроз сарадњу са средњим школама и факултетима бави се и образовно-васпитним радом, поспешује иновативност разматрајући нове материјале и поступке, покреће позитивне расправе и дискусије и још пуно тога. Акценат је стављен на искуство, а основни мото јесте да смо заједно паметнији и да заједно можемо много више, боље и квалитетније.