Мере подршке "Еко аграра" и у 2020. години (видео)

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2020. годину, није се битније мењао. Субвенције су условљене, као и претходне године изменама и усклађивањем Националног програма за пољопривреду.

https://www.youtube.com/watch?v=BLHBCoIPwRw&feature=youtu.be

Општина Чајетина преко Привредног друштва „Златиборски еко аграр“ на разне начине пружа подршку пољопривредним произвођачима. Све оно што је стратегијом руралног развоја предвиђено још пре пет година, за период од 2016. до 2021. године,  "Златиборски еко аграр" се труди  да, спровођењем планираних мера, одржи тај континуитет  .

"Подршка пољопривредним произвођачима пре свега се огледа кроз подршку у финансијском смислу, кроз регресирање и субвенције за улагања у газдинства. Такође и на овакве начине, кроз подршку манифестацијама, а у великој мери и кроз едукацију. Трудимо се да све наше пољопривредне произвођаче, поготово оне који су заинтересовани а и оне који нису, анимирамо да допуне своја знања, да их одведемо на неке нове дестинације где могу стећи нова знања која могу применити у својој производњи", рекао је Владимир Бојовић, директор ПД "Златиборски еко аграр".

Подстицаји за унапређење пољопривредне политике руралног развоја општине Чајетина кроз конкурсе наставиће се и у 2020. години како би средства била равномерно и правилно распоређена.

"Што се нас тиче, програм је спреман и почетком марта  очекујемо прве позиве. Свакако ће акценат и ове године бити на набавци механизације, на субвенционисаној камати на пољопривредне кредите и увећању стада, конкретно за набавку оваца и крава", додаје Бојовић.

Из године у годину  све је веће интересовање за мере подршке коју општина Чајетина у сарадњи са ПД "Златиборским еко аграром" пружа становницима ове општине.

Данка Миловановић