Министарство привреде расписало је Јавни позив за доделу кредитних средстава за опоравак и развој привреде

Министарство привреде

Министарство привреде расписало је Јавни позив за доделу кредитних средстава у оквиру Инвестиционог програма „Опоравак и развој“ који се  спроводи у сарадњи са Фондом за развој РС.

За спровођење Програма обезбеђена су средства из кредитне линије Европске инвестиционе банке (ЕИБ), у складу са Финансијским уговором између ЕИБ-а и Републике Србије.

Право на коришћење средстава по Програму имају предузетници, задруге, микро, мали и средњи привредни субјекти регистровани у Агенцији за привредне регистре и другим одговарајућим регистрима који имају мање од 250 запослених (са пуним радним временом), као и велики привредни субјекти средње тржишне капитализације дефинисани као предузећа са минимално 250, а максимално 3.000 запослених (са пуним радним временом у свим повезаним лицима), а који су у приватном или задружном власништву и који обављају и имају регистровану као претежну делатност једну од делатности са Листе делатности која је саставни део Програма.

Средства Програма намењена су за:куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање простора за обављање делатности, или складишног простора и смештајних капацитета у туризму, осим куповине земљишта,куповину нове или половне (до шест година старости) опреме за обављање делатности, укључујући алате и доставна возила као и друга транспортна средства, осим лаког теретног возила врста Н1,куповину рачунарске опреме, нематеријална улагања (набавка софтвера).

Опрема која се стиче улагањем мора бити нова у случају великих привредних субјеката, а у случају улагања у опрему од стране задруга, микро, малих и средњих привредних субјеката може бити старости до 6 година.

Начин пријављивања и рок за подношење пријаве

Прецизно и тачно попуњен Захтев за кредит са пратећом документацијом, у складу са Програмом, предаје се Фонду.

Адресе Фонда су: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Пријем захтева се врши док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 30. јуна 2022. године.          

На интернет странама Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs и Министарства: www.privreda.gov.rs може се преузети потребна документација у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у Програму.