На школском часу мобилни морају да буду искључени

звков

По новим смерницама о коришћењу дигиталних уређаја у школском кругу ученици не смеју да користе паметне телефоне без одобрења наставника ни на одмору између часова.

У злоупотребу мобилног телефона или било ког дигиталног уређаја у школском окружењу спада свако угрожавање права других, почевши од неовлашћеног фотографисања и снимања, преко варања приликом провере знања до дигиталног насиља. Забрањено је коришћење мобилних у школи за време наставе у сврхе које нису образовне. По Закону о основама система образовања и васпитања, недозвољена употреба дигиталних уређаја тежа је повреда обавеза ученика за коју као најтежа санкција може да следује и искључење ученика из школе. А откако су крајем октобра на снагу ступиле измене и допуне овог за просвету кровног прописа, све школе су у обавези да општим актом дефинишу на који начин се могу користити дигитални уређаји и да осигурају да су о новим правилима упознати и ђаци, њихови родитељи и запослени.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ) добио је и недавно испунио задатак да сачини „Смернице за употребу мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у доуниверзитетском образовању”. Тај документ треба да помогне школама да скроје нова правила о употреби мобилних уређаја, а она треба да се примењују у току наставних и ваннаставних активности у школи, за време часова и одмора између часова, али и ван школског здања, укључујући школске посете, излете, екскурзије…
Лични дигитални уређаји, као што су паметни телефон или сат, таблет, лаптоп – по смерницама, не смеју се користити тако да нарушавају образовно окружење или да крше друга права ученика, наставника и особља школе. Мобилни телефони морају бити искључени и не смеју се користити током наставе, без одобрења наставника. Телефонски позиви у току наставе нису дозвољени, а уколико је реч о неком ургентном случају ђаци могу да се јаве родитељима уз допуштење наставника. У смерницама пише и да „ученик мора да испуни захтев било ког члана школског особља да се уздржи од употребе дигиталног уређаја”. У супротном ће му дигитални уређај бити одузет у присуству сведока, затим запакован у коверту на којој ће бити записано име и презиме ђака и остављен на место које за то буде одређено. По дигитални уређај који буде одузет ученику моћи ће да дођу родитељи, али тек када се настава заврши.

Ђаци не смеју да користе мобилне уређаје за снимање, пренос или објављивање фотографија, аудио или видео-записа других ученика, наставника, наставног материјала без писменог пристанка свих страна, наводи се у смерницама ЗВКОВ-а. Такође, прецизира се да се лични дигитални уређаји не смеју користити у тоалетима, свлачионицама или било ком простору у школи који се сматра приватним. Кршење ових правила може довести до губитка могућности коришћења личних дигиталних уређаја у школи и током наставног процеса и покретања дисциплинског поступка, указују стручњаци из завода посвећеног вредновању квалитета образовања. Они сугеришу да школски Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства треба уско повезати са школским правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика.

У случају да ученицима телефон буде одузет због злоупотребе, у смерницама је јасно истакнуто да „школа неће претраживати садржај личних дигиталних уређаја ученика, већ ће поступање са неовлашћено начињеним садржајем препустити надлежном државном органу, а у зависности од околности конкретног случаја предузеће све што је неопходно да материјал не буде уништен до његове предаје на даље поступање”.

Међу кључним очекивањима од примене смерница у пракси јесте да се дигитални уређаји користе у оквиру образовних активности којима управља наставник, да се створи безбедно окружење без инцидената и дигиталног насиља, да се школски одмори проводе без мобилних телефона као време за дружење и игру с вршњацима, напослетку и да нова правила употребе електронских уређаја допринесу јачању дигиталних компетенција.

Приликом припреме школског правилника о коришћењу мобилних уређаја, напомињу стручњаци, треба да се чује мишљење свих заинтересованих страна, пре свега ученика, њихових родитеља, наставника, стручних сарадника и других запослених у школи. Из ЗВКОВ-а истичу да посебан значај има и ученички парламент чије ставове треба имати у виду приликом припреме овог документа и препоручују да се на нивоу сваке одељенске заједнице одржи посебан састанак са родитељима да би им се објаснила важност увођења нових правила и да би се чуле и њихове сугестије. Нарочиту пажњу треба посветити потребама ученика са здравственим проблемима, сметњама у развоју, инвалидитетом, ђацима из осетљивих друштвених група, напомињу креатори смерница. Указују и да директори могу да дозволе одређеним ђацима да користе мобилне телефоне у образовне сврхе током читавог школског дана уколико је то одговор на неке њихове специфичне здравствене потребе или представља део додатне образовне подршке.

– И ђацима и њиховим родитељима треба предочити да школа настоји да прихвати све могућности које модерна технологија пружа у сфери образовања, укључујући и осећај сигурности који имају због мобилних телефона као средстава која омогућавају стални контакт родитеља са децом. Али, истовремено, треба указати и да школа у потпуности препознаје ризик да мобилни телефони, електронски и други уређаји буду злоупотребљени. Треба нагласити све присутнију претерану употребу мобилних телефона и друге технологије, негативан утицај који ове праксе имају на ментално здравље, добробит и социјални развој младих. Школа треба да нагласи да дигитални уређаји ученика треба да изађу из зоне забаве и неконтролисаног коришћења и преведу се у контекст учења и изградње дигиталних компетенција – истичу стручњаци ЗВКОВ-а.

Како напомињу, од виталног је значаја да се на почетку сваке школске године ученици и њихови родитељи упознају са предвиђеним правилима, да након што уради правилник о коришћењу дигиталних уређаја, свака школа тај документ треба да објави на званичној онлајн страници, али и да припреми посебан образац са изјавом коју ће родитељи ученика бити дужни да потпишу на почетку сваке школске године и тиме се изјасне да су прочитали одредбе правилника и да им је јасна њихова примена.

Политика