На Златибору отворени 6. Српски дани осигурања

На Златибору отворени 6. Спрски дани осигурања

На Златибору су почели 6. Српски дани осигурања који се одржавају под слоганом “Није све у своје време, већ све у твоје време”, а отварајући скуп гувернерка Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић истакла је да су се претходних десет година сви кључцни показатиљи пословања делатности осигурања кретали узлазном путањом.

Гувернерка је навела да су износи капитала, укупне имовине, техничких резерви и премије животних осигурања више него удвостучени, што је утицало и на позитиван тренд премије осигурања по становнику (са 77 на 149 евра) и учешћа премије осигурања у Бруто домаћем производу (са 1,6 на 1,9 одсто). 

“Претходних десет година је деценија стабилног раста, сви кључцни показатиљи пословања делатности осигурања кретали су се узлазном путањом, а нашим мерама обезбедили смо стабилне и предвидиве услове пословања на тржишту”, рекла је Табаковић.