Национална служба за запошљавање на састанку са општином Чајетина и послодавцима

Национална служба за запошљавање – филијала Ужице, организује састанке поводом промоције јавних позива/конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за 2020. годину, предвиђених Националним акционим планом запошљавања и Програмом рада Националне службе за запошљавање за текућу годину.

Састанак у нашој општини биће одржан у:

-Великој сали општине Чајетина, ул.Александра Карађорђевића 34, у четвртак, 05.марта 2020.године, са почетком у 12 сати;

Састанак организује Национална служба за запошљавање у сарадњи са локалним самоуправама, а у циљу успостављања пословне сарадње и доступности услуга, програма и мера активне политике запошљавања што већем броју послодаваца.

Кратка агенда састанка:

  1. Презентација јавних позива/конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за 2020.годину
  2. Дискусија

Национална служба за запошљавање је расписала  јавне позиве и конкурсе за текућу годину 28. фебруара 2020. године на сајту Националне службе за запошљавање, www.nsz.gov.rs.