Неопходна дозвола за рад на селу током полицијског часа

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде позвало је пољопривреднике, који имају неодложне послове током забране кретања, да поднесу захтев да им се одобри кретање у том периоду.

Према новим прописима, у случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза, током периода забране кретања, од 17 часова до 5 сати ујутру, сваки пољопривредни произвођач, односно власник или корисник засада или друге пољопривредне површине, дужан је да поднесе захтев за одобрење кретања, наводи надлежно министарство.

Захтев се подноси Управи за заштиту биља на е-маил  agromere@registar-uzb.rs . Пољопривредници из Златиборског округа могу поднети пријаву и на телефон 064/88–18–412.

У пријави је потребно навести име и презиме, број личне карте и адресу особе која ће се кретати у периоду од 17 до 5 часова. Потребно је навести и број пољопривредног газдинства и локацију где ће се спроводити агротехничке мере. Такође, неопходно је навести време и дан када ће бити спроведене агротехничке мере.

У случају обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране кретања сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију.

Интернет адреса за подношење електронског захтева за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из области сточарства је http://stocarstvo.registar-uzb.rs/ .

Такође, Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава све пољопривредне произвођаче који нису поднели захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у 2020. години, да то не морају да чине.

Управа за аграрна плаћања ће на основу последњег пресека стања из 2019. године свим пољопривредницима који су остварили право на овај подстицај исплатити средства и за 2020. годину, иако нису подносили захтев.

Регистрације пољопривредних газдинстава наставиће се након престанка ванредног стања, односно након поновног успостављања рада локалних експозитура Управе за Трезор.

Извор: зоомуе.рс