ИБЦ продужио Старт ап конкурс у области туризма (видео)

ИБЦ конкурс

Иновациони бизнис центар Златибор продужио је страт ап Конкурс за намену подршке за покретање сопственог пословања у области туризма. Такође је, у склопу својих активности, успоставио сарадњу са Предузетничко-иновационим центром Технополис у Никшићу.

Представници Иновационог бизнис центра Златибор, јавних предузећа општине Чајетина као и корисници ИБ центра су, у оквиру студијског путовања,  недавно боравили у Никшићу ради успостављања сарадње са Предузетничко-иновационим центром Технополис који је основала влада Црне Горе.  

Иновациони бизнис центар Златибор је такође решио да продужи страт ап Конкурс за намену подршке за покретање сопственог пословања у области туризма. Конкурс ће бити отворен до 10. новембра.

Сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту Општине Чајетина www.cajetina.org.rs . Пријаве на Конкурс са потребном документацијом потребно је оставити електронском поштом на адресу office@ibczlatibor.rs, или лично на адресу: Инованциони бизнис центар Златибор д.о.о. Миладина Пећинара 2, 31 315 Златибор, са назнаком “Пријава за старт ап конкурс”.

Мирјана Ранковић Луковић