Нове мере ће апсолутно допринети сламању насиља у школама

мп

Државна матура се предуго одлаже да бисмо у одлагању тражили решење. – Обезбеђујемо додатних 11.000 места за малишане у вртићима. – О судбини „Генекса” као потенцијалног студентског дома одлучиће стручњаци, у фокусу Министарства просвете је изградња новог објекта за још 1.000 станара у Студентском граду.


После војвођанских ђака и средњошколаца из осталих крајева Србије, сутра се у клупе враћају и основци ван северне покрајине, а тиме ће за целокупно предуниверзитетско школство почети друго полугодиште. Први део радне године у предшколству обележила су два стравична инцидента – једногодишње дете пало је с прозора обданишта и преминуо је четворогодишњак који је у вртићу прогутао жир. Најдрастичније насиље било је доминантна тема из школског живота у протеклом полугодишту, као и доношење нових мера за сламање насиља. Иако су високошколске установе, без изузетка, по закону биле у обавези да до 31. августа 2022. године доставе предлоге како ће уважавати државну матуру за упис будућих бруцоша, то нису све и урадиле, па ђаци и даље немају јасну слику шта их чека на прелазу из средњег у високо образовање. Шта је увидела просветна инспекција ванредним надзором вртића након инцидената који су потресли јавност, када ће нове мере за сузбијање насиља у школама заживети у пракси, да ли ће бити одложена државна матура, део je питaња на која у разговору за „Политику” одговара Бранко Ружић, министар просвете.

У низу утврђених предлога за ефикаснију превенцију и сузбијање насиља у школама које су мере кључне?

У подне ће бити пуштен у саобраћај мост преко Саве код Остружнице

Све предложене мере једнако су важне и имају исти циљ, а то је да се превенира и смањи број случајева насиља у школама. Наш образовни систем има већ изграђене добре механизме, законска регулатива је посебно уређена и прописује јасне кораке поступања свих из система. Међутим, сматрали смо да је потребна додатна синергија различитих чинилаца како би се ова појава свела на најмању могућу меру, јер насиље није само просветни проблем. То је разлог због кога је радна група усвојила низ мера за које верујем да ће бити ефектне. Јачање капацитета запослених који раде на превенцији и спречавању је кључно и ту највише мислим на повећање броја педагога и психолога. То са собом носи и финансијски ефекат, али се надам да ћемо, имајући у виду да је тема од друштвеног интереса, имати разумевање Министарства финансија. Истовремено, јачамо казнене мере по родитеље који не сарађују са школама у примени мера за кориговање понашања насилника, док мере које школе саме доносе сопственим правилницима, као што је забрана коришћења мобилних телефона, свакако су делотворне за поштовање реда у учениковој „другој кући”, како називамо школе.

Верујете да ће нове мере за сламање насиља у школама дати резултате. Када?

Апсолутно. Школе су и раније много радиле на превенцији и спречавању насиља као облика понашања које су појединци одлучили да испоље у школи. То не значи да насиља нема ван школа, као ни да су школе једино место где треба радити на бољем васпитању и разумевању. Али што је до нас, ми ћемо учинити све што можемо. Радна група је дефинисала листу законских и подзаконских аката које је потребно променити како би се примениле мере, за шта је потребно извесно време. У реализацију тог посла кренули смо одмах. У току је рад на изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и на Правилнику о обављању друштвенокорисног, односно хуманитарног рада. Рок за то је до краја текућег месеца. Припрема се и предлог Стручног упутства о раду одељенских старешина. Када је реч о измени законских решења, потребно је испоштовати одређене рокове и процедуре, које не зависе само од нашег министарства. Потребно је, на пример, изменити поједине чланове Закона о основама система образовања и васпитања како би се повећале минималне новчане казне за родитеље. Предстоје и измене закона о основном и средњем образовању, као и Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа.