Ново руководство ПК "Торник"

На изборној Скупштини ПК "Торник" одржаној 14.06.2021. изабрано је ново руководство клуба: председник - Марко Џамбасовић, чланови Управног одбора: заменик председника - Бранислав Весовић, начелник - Марко Луковић, секретар - Ксенија Бојовић, и члан УО Арсен Ђурић. Изабрани су и чланови Надзорног одбора и Већа части.