Обавештење о организовању рада Општинске управе за време трајања ванредног стања

Обавештење о организовању рада Општинске управе за време ванредног стања од 17.марта 2020.године
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/20), Уредбом о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“ број 31/20) и Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС“ број 31/20) Општинска управа општине Чајетина обавештава странке следеће: 1. Радно време Општинске управе општине Чајетина је радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова и рад са странкама је од 8,00 до 13,00 часова. 2. У канцеларијама не сме у једном тренутку бити више од једне странке, а у сали писарнице више од две. Све странке и запослени дужни су да буду на физичкој дистанци од бар једног метра. 3. Апелује се на странке да све захтеве подносе електронски, како не би без преке потребе долазили у просторије Општине, и то: - све Захтеве који се достављају у писаној форми преко писарнице, заједно са уплатницама, достављати скенирано на е-mail nacelnik@cajetina.org.rs - све Захтеве ван обједињене процедуре, који се подносе урбанизму странке могу пронаћи на званичном сајту Општине, - Захтеве за изводе и уверења подносити преко Виртуелног матичара на званичном сајту Општине, 4. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, Скупштине АП Војводине и одборнике скупштина општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. године. Спровођење изборних радњи наставиће се од дана престанка ванредног стања. 4. Странке које ипак долазе у просторије Општине, морају имати заштитне маске на лицу и хигијенске рукавице на рукама. 5. Телефон за додатне информације у периоду од 7,00 до 15,00 часова је +381 31 3831 151 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Милица Стаматовић