Обавештење ПД "Златиборски еко аграр" упућено пољопривредницима

Узимајући у обзир новонасталу ситуацију  у Републици Србији  ПД „Златиборски еко аграр“ д.о.о. у Чајетини а у сарадњи са надлежним органима локалне самоуправе, Општине Чајетина, издаје следеће обавештење како би се сви пољопривредници Општине Чајетина адекватно информисали и спречиле дезинформације.

  О б а в е ш т е њ е  

            Обавештавају се сви пољопривредници  са територије Општине Чајетина који су поднели захтеве у 2019. години, а који нису исплаћени, да ће се исплата субвенција по захтевима из  2019. године извршити  у најкраћем року када се за то стекну услови а у складу са актуелном ситуацијом у земљи.

            Пољопривредници који нису поднели захтеве, а исти су остварили право на субвенцију искључиво по условима из 2019. године моћи ће да остваре право по приоритету када се за то створе адекватни услови  подношењем захтева  и то надлежној служби ПД “Златиборски еко аграр“ д.о.о. у Чајетини а након тога биће реализован и пријем захтева по основу субвенција у 2020. години.

            Општина Чајетина и Златиборски Еко Аграр ће у наредном периоду настојати  да пруже помоћ газдинствима и ублаже  ефекте тренутног стања у Држави на пољопривредна газдинства, те  стога препоручујемо да се сачувају  рачуни (готовински и фискални назначени на носиоца пољопривредног газдинства) од набавке сточне хране, како би, када се створе услови трошкови били адекватно надокнађени. Предност ће у овом случају имати угрожена и старачка газдинства на територији Општине Чајетина.

            О свим даљим активностима као и променама сходно ситуацији у којој се сви налазимо   бићете благовремено обавештени путем порука као и обавештења на сајту Златиборског Еко Аграра, Општине Чајетина,  на званичним страницама, друштвеним мрежама и путем медија.

            До даљњег, служба Златиборског Еко Аграра вам је доступна путем телефона на броју 031 / 3-833-200.