Обавештење поводом избора - Обрасци

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ  ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС И ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА РАСПИСАНИХ ЗА 26.април 2020. ГОДИНЕ
Бирачки списак се закључује дана 10. априла 2020. године до 24 сата Општинска управа Чајетина је изложила  део јединственог бирачког списка за подручје општине Чајетина у згради општинске управе, Александра Карађорђевића бр. 34 , услужни центар, у времену од 08,00 сати до 18,00 сати сваког радог дана и суботом и недељом на тај начин што се путем рачунарске опреме омогућава грађанима да уношењем ЈМБГ провере да ли су уписани у бирачки списак  и да ли су уписани подаци тачни. Позивају се  грађани општине Чајетина  који имају бирачко право  да могу извршити увид у део бирачког списка за општину Чајетину  у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка. Посебно се позивају  малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка за општину Чајетину у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка. Обавештавамо грађане да надлежној Општинској  управи  Чајетина  могу, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка (до 05. априла до 24 сата) поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи. Обавештавамо бираче који имају боравиште у иностранству да надлежној Општинској  управи Чајетина могу, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка (до 05. априла до 24 сата) поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству. Уколико у наведеном року није уписан податак да ће бирач гласати према месту боравишта у земљи односно у иностранству, бирач  може гласати само према месту пребивалишта. Обавештавамо интерно расељена лица  да могу извршити увид у део бирачког списка за општину Чајетина у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, према месту боравка, ради гласања на предстојећима изборима за народне посланике, до дана закључења бирачког списка. Након закључења бирачког списка Министарство надлежно за послове управе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) до 72 часа пре дана избора. 04.марта 2020. године ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА