Обележава се светски дан безбедности пацијената, ове године под слоганом "Подигнимо глас пацијената!"

дз

У знак признања кључне улоге коју пацијенти, породице и неговатељи имају у безбедности здравствене заштите, 17. септембра се обележава Светски дан безбедности пацијената под слоганом "Подигнимо глас пацијената!" са главном темом "ангажовање пацијената за безбедност пацијената".

Докази указују да када се пацијенти третирају као партнери у сопственој нези, остварују се значајни добици у безбедности, задовољству пацијената и здравственим исходима. Пацијенти тако постају активни чланови здравственог тима и доприносе безбедности своје неге, а самим тим и безбедности здравственог система у целини.

Као корисници здравственог система са искуством из прве руке на целом путовању пацијената, перспективе пацијената, породица и неговатеља су од непроцењиве вредности у побољшању безбедности пацијената. Ово се може постићи само пружањем платформи и могућности за различите пацијенте, породице и заједнице да подигну свој глас, забринутост, очекивања и преференције како би унапредили безбедност, усредсређеност на пацијенте, поверење и правичност.

Због тога Савез удружења пацијената Србије и Унија организација Србије које се баве заштитом особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом, кроз слоган "Подигнимо глас пацијената!" позивају пацијенте, породице, креаторе политика, доносиоце одлука и заинтересоване стране да предузму неопходне мере и заједно са пацијентима раде на осмишљавању здравствених политика, мера и интервенција које одражавају реалне потребе и преференције пацијената.

На тај начин ће бити осигурано да пацијенти буду укључени у формулисање политике, да буду заступљени у структурама управљања, да су ангажовани у заједничком осмишљавању безбедносних стратегија и да су активни партнери у сопственој бризи, чиме ће се побољшати безбедност здравствене заштите.

Овогодишњи циљеви који ће бити промовисани агендом Светског дана безбедности пацијената су подизање свести пацијената, укључење креатора политике, оснажење пацијената, загарантована хитна акција, и заједнички рад на помоћи пацијентима.

  1. Подићи свест о потреби за активним ангажовањем пацијената и њихових породица и неговатеља у свим окружењима и на свим нивоима здравствене заштите како би се побољшала безбедност пацијената.
  2. Укључити креаторе политике, лидере у здравству, здравствене раднике и сараднике, организације и удружења пацијената, цивилно друштво и друге заинтересоване стране у настојањима да се пацијенти и породице ангажују у политикама и пракси за безбедну здравствену заштиту.
  3. Оснажити пацијенте и породице да се активно укључе у своју здравствену заштиту и унапређење безбедности здравствене заштите.
  4. Заговарати хитну акцију на ангажовању пацијената и породице, у складу са Глобалним акционим планом, коју треба да предузму сви партнери.
  5. Заједнички рад да би здравствена заштита била безбеднија.