Објављена прелиминарна листа кандидата за доделу ученичких стипендија или кредита

У

Министарство просвете обавештава ученике који су конкурисали за ученичке стипендије или кредите за школску 2023/2024. годину да ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ КОНКУРСА, односно ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА за доделу УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА или КРЕДИТА, могу погледати на следећем ЛИНКУ

Уколико ученик сматра да је неки од елемената за бодовање нетачно приказан, може се поднети ДОКУМЕНТОВАН ПРИГОВОР на обрасцу, преко школе коју ученик похађа до 24. новембра 2023. године.

Ученици којима је одобрена ученичка стипендија или кредит, дужни су да одмах отворе ученички текући рачун у најближој експозитури Банке Поштанска штедионица.

Бесплатан текући рачун за уплату ученичких кредита, односно стипендија, може се отворити у било којој експозитури Банке Поштанска штедионица.

Ученици који су пунолетни и поседују личну карту, рачун могу отворити самостално, уз презентовање ђачке књижице.

Ученици који су малолетни (без обзира да ли поседују личну карти или не) рачун отварају обавезно уз присуство родитеља, уз достављање Извода из матичне књиге рођених и ђачке књижице или потврде из школе.

Уколико малолетно лице поседује личну карту и дошло је са родитељем чије се име налази у личној карти, није потребно доносити Извод из матичне књиге рођених. Уколико је родитељ који је пратилац ученика чије име није у личној карти малолетног детета, Извод из матичне књиге рођених је неопходан.

Исплата ученичких стипендија и кредита се очекује крајем године.

 

Извор: Зелена учионица