Од 1. јануара еко-такса за домаћинства која загађују животну средину

Од 1. јануара ће свако домаћинство плаћати еко-таксу, ако загађујете животну средину мораћете да издвојите од 1.200 до 2 милиона динара.

Како београдски медији преносе у Влади Србије је потврђено да је донета нова Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину

Влада Србије је на последњој седници усвојила Уредбу о критеријумима за одређивање активности које негативно утичу на животну средину према количини загађења, којом је дефинисала еко-таксу за правна и физичка лица од 1.200 до два милиона динара

То практично значи да ће се ова накнада убудуће плаћати по принципу "плати колико загађујеш", који је дефинисан Законом о накнадама за коришћење јавних добара. Уједно је овим документом конкретизована и уредба која је донета почетком године. Та конкретизација подразумева утврђивање три категорије делатности које загађују животну средину, и то оне које имају велики негативан утицај, средњи и мали. У оквиру сваке од ове три категорије, постоји и додатна класификација која се односи на величину компаније. Управо том класификацијом се омогућава да две компаније различите величине, без обзира на то што су сврстане у исту категорију, примера ради великог загађивача, неће платити исту накнаду. Она која је велика издвојиће за еко-таксу два милиона динара, а она која се третира као микроправно лице - само 20.000 динара.

Од 1. јануара ће свако домаћинство плаћати еко-таксу, ако загађујете животну средину мораћете да издвојите од 1.200 до 2 милиона динара

 Реч је о домаћинствима која утичу на загађење животне средине коришћењем грејних уређаја, хемијских средстава, производа који након употребе постају отпад. За њих је предвиђена такса од 1.200 динара за календарску годину. Треба да се зна да је саставни део уредбе и табела којом су дефинисане делатности које имају велики, средњи и мали утицај на животну средину.

Ценовник такса

Износ за делатности које имају велики негативан утицај на животну средину

2.000.000 - велика правна лица

500.000 - средња

200.000 - мала

20.000 - микро

Износ за делатности које имају средњи негативан утицај

1.000.000 велика правна лица

250.000 средња

100.000 мала

10.000 микро

Износ за делатности које имају мали негативан утицај

500.000 велика правна лица

125.000 средња

50.000 мала

5.000 микро

1.200 за физичка лица

Износ је у динарима и односи се на календарску годину

Еколошка такса је до сада наплаћивана по принципу "загађивач плаћа" по два критетијума - квадратном метру или бруто оствареном приходу, па је на локалу било великих разлика. Овом уредбом такса ће се плаћати на основу загађења које компанија проузрокује, ако га прави - плаћа је, ако не - неће бити издатака. Другим речима, сходно загађењу које пуштају у воду, ваздух или тло попут азотних оксида, сумпор-оксида и тако даље, одређиваће се и висина накнаде. Оваквом наплатом еколошке таксе наша земљу потпуно ће испунити и стандарде Европске уније у тој области, а повећаће и издвајања за трошкове животне средине од 0,8 до један одсто БДП-а, што је и просек Уније - наводи саговорник.

Уредба ће се примењивати након објављивања у Службеном гласнику, изузев дела који се односи на одредбу четири, која се односи на физичка лица, чија је важност од 1. јануара 2020. године - кажу у Немањиној 11.