Од 1. јануара нових 500.000 ваучера за одмор у Србији

k

Председник Србије Александар Вучић најавио je да ће бити продужен рок за употребу преосталих 40.000 ваучера за одмор, као и да грађани од 1. јануара наредне године могу да очекују нових 500.000 ваучера за одмор у Србији.

Право на ову помоћ државе у Србији имају:

пензионери
незапослена лица, односно корисници посебних новчаних накнада
запослени грађани, чија примања не прелазе 70.000 динара
ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди
пољопривредници
студенти

Вредност ваучера за одмор износи 5.000 динара, наведени износ представља максимални износ средстава, који корисник може користити при субвенционисаном коришћењу услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзира колика је вредност извршене услуге смештаја.

Ваучер за субвенционисани одмор у Србији може се користи на слдећи начин:

ваучер се може користити искључиво у угоститељским објектима изван места пребивалишта и изван места студирања корисника ваучера;
ваучер се може користити у трајању од најмање пет ноћења;
ваучер може покрити максималан износ у вредности од 5.000 динара. Уколико је износ рачуна већи, корисник је дужан да остатак суме исплати из сопствених средстава. Уколико је износ рачуна мањи, ваучер покрива цео износ, а разлика до 5.000 динара се не може накнадно искористити;
корисник ваучера пријаву подноси лично и том приликом ставља на увид, односно прилаже потребну документацију. Изузетно, за малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услов за доделу ваучера, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз доказ о законском заступању.

Документа која су потребна да би сте се пријавили за ваучере за одмор:

Попуњена пријава и пратећа документација подносе се на шалтерима Поште Србије а пријављеним грађанима који су стекли право на ваучер ресорно Министарство туризма и омладине, ваучере доставља преко поште на кућну адресу.

Уз пријаву, чији се образац може наћи на сајту Поште Србије, неопходно је приложити личну карту или пасош, потврду о резервацији, као и одговарајућу потврду о стицању права, као што су оригинал пензијског чека или решење о оствареном праву на пензију који се дају на увид.

Запослени са примањима која не прелазе 70.000 динара, месечно прилажу оригинал потврде о запослењу и заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, а студенти прилажу оригинал потврде о статусу студента.

Старији од 65 година, који немају пензију прилажу потписану изјаву да не остварују право на пензију, на обрасцу који такође могу да преузму на сајту Поште Србије, док остали нису обавезни да достављају доказ.

Субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима, не може се остварити у месту пребивалишта, а студенти ни у месту студирања.