Одржан Конгрес удружења интерниста Србије

14. Конгрес удружења интерниста Србије, који је одржан у Конгресном центру „Мона“ од 5. до 8. јуна, окупио је око 720 стручњањака из ове области. Конгрес је одржан под покровитељством Европске федерације за интерну медицину и Интернационалног удуржења интерниста. Захваљујући сарадњи са Удружењем интерниста Русије, скупу су присуствовали и њихови представници. Програмом Конгреса предвиђено је око 19 пленарних сесија на којима су око 93 најеминентнија медицинска стручњака представила најинтересантније случајеве из њихове праксе, што је, према речима академика, професора доктора Миодрага Остојића, слично одржавању конзилијума. Интерна медицина, као стабло из кога се гранају друге битне области медицине попут кардиологије, гастроентерологије итд, изузетно је добро котирана у свету што се тиче едукације. Међутим, када је реч о публикацијама, научни радови српских интерниста нису пуно заступљени у светским научним часописима. За разлику од тога, субспецијалисти имају много више успеха. У Србији већи клинички центри имају могућност размене кадрова тако да наши лекари раде у светским клиничким установама. На супрот томе, мањи центри за то немају потребну финансијску потпору. Због тога се трансфер знања обавља управо на нивоу конгреса, што им даје јединствен значај.