Oдржана 87. седница Општинског већа општине Чајетина

У понедељак 10. фебруара одржана је 87. седница Општинског већа општине Чајетина.

На овој седници дата је сагласност на Локални акциони план запошљавања општине Чајетина за 2020. годину. Локални акциони план запошљавања општине Чајетина за ову годину представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у текућој години. Примера ради, у протеклој години из буџета општине Чајетина укупно је обезбеђено 5.583.844,35 динара за реализацију мера активне политике запошљавања, док је у 2020. години за ову намену предвиђено 4.250.000,00 динара, уз могућност опредељивања додатних средстава у складу са расположивим средствима у буџету, а на основу интересовања корисника мера. Чланови већа дали су сагласност на Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2020. годину којим је за општину Чајетина предвиђено 3,5 милиона динара за изградњу санитарног чвора са магацинским простором за посетиоце Стопића пећине. Донета је и одлука о расписивању јавног конкурса за постављење Општинског правобраниоца општине Чајетина. Дата је сагласност на измене правилника о раду и правилника о систематизацији Туристичке организације Златибор и КЈП „Златибор“. Утврђени су предлози више решења о отуђењу грађевинског земљишта. Општинско веће је разматрало и потребу именовања нових чланова Изборне комисије са закључком да предлог доставе одборничке групе за наредну седницу Скупштине општине Чајетина. Донета је и одлука о расписивању конкурса за јавно информисање.

Извор: Општина Чајетина