Одржана 88. седница Општинског већа општине Чајетина

У среду 4. марта одржана је 88. седница Општинског већа општине Чајетина. Веће је утврдило предлог измене одлуке о организацији Општинске управе. Ова одлука подразумева измену у називу одељења и организацији постојећих одељења. По претходно расписаном конкурсу, Општинско веће је донело решење о постављењу Општинског правобраниоца. За Општинског правобраниоца именован је Синиша Булатовић из Чајетине који је и до сада вршио поменуту функцију и који је истовремено био и једини кандидат на овом конкурсу. Дата је сагласност на Финансијски извештај ПУ „Радост“ Чајетина за прошлу годину, као и на Извештај о раду и Финансијски извештај „Спортског центра Чајетина“ . Директор Центра за социјални рад Пајо Богдановић, упознао је чланове Општинског већа са Извештајем за 2019. и Планом рада за 2020. годину. На овој седници формирана је и Жалбена комисија која ће одлучивати по жалбама службеника у другом степену и жалбама интерног јавног конкурса. Дата је и сагласност на трећу измену Плана јавних набавки. На основу расписаног јавног конкурса, извршена је расподела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које ће реализовати удружења у 2020. години.