Одржана 92. седница Општинског већа

Општинско веће Чајетине је на 92. седници усвојило "Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чајетина за 2020. годину" у износу од 1.5 милиона динара. На овој седници предложена је и измена броја чланова Комисије за планове општине Чајетина, па ће будућа бројати седам, уместо досадашњих пет, а истовремено биће разрешена два члана. Веће је дало сагласност да се приступи радовима на реконструкцији Краљевог трга и измештању колектора од слапишта на језеру у центру Златибора, пешачком стазом до раскрснице улица Рујанска и Миладина Пећинара и до дела Рујанске улице до укључења на постојећи колектор испред комплекса „Калман“. Извршена је измена у "Плану постављања привремених објеката на подручју Златибора". На локацији картинг стазе биће предвиђени спортско-рекреативни садржаји, док ће картинг стаза бити на новој локацији, истовремено биће укинута привремена локација на Шуматном брду.

(извор: Општина Чајетина)