Општина Чајетина: Обавештење за издавање дозвола за кретање у време полицијског часа

Грађани којима је потребно кретање у време полицијског часа ради пружања медицинске помоћи болесним, непокретним и тешко покретним лицима, као и родитељу који коначном судском пресудом регулише виђање детета (преузимање и враћање детета) обраћају се захтевом Општинској управи општине Чајетина. Уз захтев се достављају следећа документа: решење о праву на туђу помоћ и негу, медицинска документација, лични подаци и број телефона лица које пружа негу, име и презиме и адреса лица ком се пружа медицинска помоћ, судска пресуда (за вршење родитељског права). Потребно је и да се назначи време у току кога се лице креће до корисника и назад. Образац захтева може се преузети у прилогу обавештења. Захтев са копијом медицинске документације, судска пресуда, доставља се се на мејл:nacelnik@cajetina.org.rs Грађани се за све информације могу јавити на телефоне: +381 31/3831-250.

(извор: Општина Чајетина)