Отворен је нови конкурс за start up предузетнике

ибц

Иновациони бизнис центар Златибор који организује подршку почетницима у предузетништву путем start up пројеката расписао је конкурс путем кога ће одабраним кандидатима бити обезбеђена подршка.

Финансијску и организационо техничку подршку коју на овај начин обезбеђује Иновационо бизнис центар могу добити искључиво  почетници, односно лица која започињу бизнис.

Финансијска подршка односи се на набавку неопходне опреме и других неопходних средстава, а организационо-техничка подршка подразумева коришћење канцеларијског простора и опреме у просторијама ИБЦ Златибор.

Начин аплицирања је крајње једноставан и спроводи се попуњавањем обрасца доступног на сајту Иновационог бизнис центра ibczlatibor.rs/konkursi/  где се могу наћи и детаљно описани услови , као и списак потребне документације.

За све додатне информације кандидати се могу обратити Иновационом бизнис центру на број телефона: 031/ 3100 322 или 064/824 06 45, такође на e-mail: radivoje.misovic@ibczlatibor.rs 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом потребно је доставити закључно са 26.04.2022. електронском поштом на radivoje.misovic@ibczlatibor.rs  или лично на адресу Иновациони бизнис центар Златибор ДОО , Миладина Пећинара 2, 31315 Златибор, са назнаком “Пријава за start up конкурс”.