Озбиљна ИПАРД средства за озбиљне произвођаче (видео)

Трећи јавни позив за меру три ИПАРДa отворен је до 24. фебруара 2020. године, а средства су намењена за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа. Предузеће Златиборски екоаграр позива заинтересоване пољопривреднике који испуњавају услове да се обрате за савет и помоћ.

ИПАРД, односно, инструмент претприступне помоћи Европске уније за рурални развој у Србији се спроводи од 2014. до 2020. године кроз две мере. После инвестиција у физичку имовину газдинства, актуелна мера III подразумева инвестиције у физичку имовину за прерадне капацитете и маркетинг у секторима млека, меса, воћа и поврћа, грожђа, јаја и рибарства. Трећи јавни позив на снази је до 24. фебруара, али би сви заинтересовани прерађивачи требало на време да крену са прирпремом документације.

„Овом приликом позивам све пољопривреднике са територије општине Чајетина који се баве прерадом, а знамо да их има доста, да се што пре јаве у канцеларије предузећа „Златиборски екоаграр“ да видимо шта је оно што је њима потребно. Ми у склопу својих активности нудимо ту консултантску услугу која је у овом случају бесплатна за попуњавање форлумара и аплицирање за ИПАРД фонд,“

каже Катарина Мурић из предузећа Златиборски екоаграр. У прихватљиве трошкове спадају занатски, грађевински, инфраструктурни, пејзажни радови, прилазни путеви као и набавка опреме која је неопходна за унапређење прерадних капацитета и маркетинга, а износ повраћаја је 50 процената од вредности инвестиције. Реализација се не сме започети пре решења о одобрењу пројекта. На овај конкурс могу се пријавити комерцијална пољопривредна газдинства у активном статусу или предузетници уписани у АПР, привредна друштва и задруге, а за прерађиваче млека и меса постоје одређена ограничења.

„У оквиру овог позива могу да конкуришу произвођачи из сектора млека који могу да добију повраћај у износу од 10 хиљада евра до два милиона евра, а њихова дневна производња се креће у распону од три хиљаде литара млека до 100 хиљада литара млека. Ту су и произвођачи из сектора меса који могу добити повраћај од 10 хиљада евра до милион евра, и ту се односи на произвођаче чији је капацитет клања 10 говеда, 50 оваца или 50 свиња. Што се тиче области из биљне прозводње, воћа, поврћа и грожђа, ту не постоје никаква ограничења те врсте,“

поручује Катарина Мурић. Идеја ИПАРД програма је да се оснаже средњи произвођачи, а на територији општине Чајетина постоје примери доброг коришћења ових бесповратних средстава.

https://www.youtube.com/watch?v=kF-1cBJXzgQ&feature=youtu.be