ПОЧЕЛА ЕДУКАЦИЈА У ЧАЈЕТИНСКИМ ШКОЛАМА О ПРИМАРНОЈ СЕЛЕКЦИЈИ ОТПАДА

едукациј

С циљем подизања свести суграђана о значају селективног сакупљања отпада, односно одвајања отпада на месту настанка, у основним школама на подручју општине Чајетина почела је едукација ученика на тему „Примарна селекција отпада и њен значај“.

Едукацију спроводе представници КЈП „Златибор“ задужени за комуникацију и информисање, а прва је одржана у ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату. Ученици два одељења осмог разреда упознати су са значајем примарне селекције комуналног отпада, поступцима његовог раздвајања, даљим третманом и значајем одговорног управљања отпадом. Ученицима су овом приликом подељене брошуре на назначену тему, у виду скраћене верзије Локалног плана управљања отпадом Општине Чајетина.

У разговору са школарцима, акценат је стављен на примарну селекцију, јер циљ је да се што више отпадног материјала (папир, картон, метал, пластика, стакло) припреми за поновну употребу и рециклажу, односно да се мање количине овог отпада одлажу на Регионалну депонију Дубоко, што ће продужити њен век трајања.

На едукативном часу је закључено да се малим, али сигурним корацима кренуло ка реализацији постављених циљева у спровођењу примарне селекције отпада у општини Чајетина, са уверењем да ће резултати бити велики за садашње и будуће генерације.

Едукативна предавања у наредном периоду биће спроведена у средњој и свим основним школама, као и у предшколским установама и вртићима.