Почиње пријава грађана за ваучере од 10.000 динара за одмор у Србији

Odmor u Srbiji

Грађани који су већ остварили право на ваучер од 5.000 динара, од данас могу почети да се пријављују за додатни ваучер у вредности од 10.000 динара за одмор у Србији, саопштило је Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

Потенцијални корисници се могу пријавити искључиво на шалтерима ЈП "Пошта Србије" на целој територији Републике Србије најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана.

Како би се пријавили, грађани треба да поднесу попуњену Пријаву за доделу ваучера за субвенционисано коришћење угоститељских услуга у угоститељским објектима у 2022. години коју ће добити на шалтеру поште и приложе потребну документацију.

Грађани су дужни да на пријави и потврди добијеној од шалтерског службеника провере тачност података који се односе на личне податке (име, презиме, ЈМБГ, адреса за доставу ваучера), као и назив угоститељског објекта који су резервисали.

Ваучери од 5.000 динара се користе само за услугу смештаја;

ваучери од 10.000 динара се користе, поред услуге смештаја, и за услугу смештаја уз услугу доручка, полупансиона и пансиона.

Ваучером се не могу посебно плаћати услуге пића, здравствене и друге услуге, боравишна такса и др.

Рок за коришћење ваучера у износу од 5.000 динара је 20. новембар 2022, а рок за коришћење ваучера у износу од 10.000 динара је 31. октобар 2022. године.

Ваучер се може користити само на територији Србије.

За ваучере се могу пријавити:

1) корисници права на пензију;

2) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошл?авање и друга лица на евиденцији НСЗ (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);

3) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита;

4) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;

5) радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од 70.000 динара месечно;

6) ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима која не прелазе износ од 70.000 динара месечно;

7) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;

8) носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се баве искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13 - др.закон и 101/16),

9) студенти.

За одмор у Србији опредељено је укупно 300.000 ваучера, од чега 200.00’’ ваучера у вредности од 15.000 динара и 100.000 ваучера у вредности од 10.000 динара, за лица која су 2022. године остварила право на ваучер у износу од 5.000. динара.

Пријава за ваучере почела је 27. јуна 2022. на шалтерима ЈП „Поште Србије“.

Додатне информације заинтересовани могу добити позивом бројева телефона Министарства трговине, туризма и телекомуникација 011/2606521 и 011/2606576.