Почиње пријављивање за нових 100.000 ваучера за одмор у Србији

Илустрација вести

Пријављивање за нових 100.000 ваучера за одмор у Србији почеће у уторак 30. маја објавило је  Министарству туризма и омладине.
Право на ваучере имају незапослени, пензионери, лица старија од 65 година која немају примања, студенти, лица која користе туђу негу и помоћ и запослени који имају плате ниже од 70.000 динара.
Пријављивање ће се вршити на  свим шалтерима Поште, а прецедуре су остале исте као и у претходној расподели која је била почетком јануара. Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП ,,Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана односно период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не може да буде краћи од 30 дана.
Вредност ваучера износи 5.000 динара и представља максимални износ средстава који се по ваучеру може рефундирати угоститељу, а аучер се може користити на територији Републике Србије.