Подношење захтева за подстицајe у биљној производњи до 30. априла

Према Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје почело подношење захтева за остваривање основних подстицаја у биљној производњи.

Захтеви се подносе једанпут годишње, у периоду од 1. марта до 30. априла подручној Управи за Трезор Министарства финансија.

Износ подстицаја је 5.200 динара по хектару: 4.000 динара је основни подстицај у биљној производњи, а 1.200 динара је регрес за дизел гориво , односно 60 литара дизел горива по хектару се регресира са по 20 динара по литру.