Подршка локалним самоуправама у успостaвљању Саветодавне службе за грађане

Подршка локалним самоуправама у успостваљању Саветодавне службе за грађане реализује се у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Пројекат општине Чајетина је почео у јуну 2019. године и траје 18 месеци, до децембра 2020. године. Средства добијена од донатора износе 14.342 евра, док је укупна вредност пројекта 15.338 евра.

Потребе грађана општине Чајетина за функционисањем служби правне помоћи у Oпштинској управи постају неминовност и неопходност узимајући у обзир чињеницу да се грађани веома често нађу у ситуацији када им је потребан правни савет, писање поднесака или попуњавање формулара , а складу са својим финансијским статусом нису у могућности да себи приуште правну подршку. Круг ових лица је широк. Међу ове грађане спадају лица без прихода и имовине, примаоци социјалне новчане помоћи, становници ромских неформалних насеља, незапослена лица на евиденцији Националне службе за запошљавање, примаоци минималне зараде, избегла, прогнана и расељена лица, припадници социјално угрожених и маргинализованих друштвених група, лица која испуњавају услове за ослобађање од плаћања трошкова поступка и други. Локална самоуправа Чајетина до сада није званично пружала грађанима могућност да остваре право на правну помоћ од стране општинске управе без накнаде или уз накнаду мању од оне која је прописана адвокатском тарифом. Овим пројектом општина Чајетина настоји да допринесе решавању проблема недовољно транспарентне и одговорне политике пружања саветодавних услуга кроз услуге бесплатне правне подршке за становништво на територији општине као корисника тих услуга. Поред тога, имајући у виду да је ово иницијални пројекат који у овој области покреће Општина Чајетина, пројектом је предвиђена и детаљна разрада механизама пружања тих видова подршке. Реализацијом пројектних активности тежи се решавању проблема недовољне доступности правних видова подршке локалним маргинализованим друштвеним групама и остваривању њихових права. Најједноставније речено, пројекат ће ићи у правцу решавања кључног проблема у области саветодавне подршке локалне самоуправе њеним грађанима огледаног у недовољној транспарентности, доступности механизама за побољшан приступ правима усклађених са националним релевантним законодавним оквиром, чиме ће се са друге стране допринети да сваки грађанин општине Чајетина има делотворан и једнак приступ правди.

За информације о програму Swiss PRO посетите vеб сајт www.swisspro.org.rs За више информација о подршци Швајцарске Србији, посетите веб сајт амбасаде www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html